پروژه‌ها

برخی پروژه های انجام شده اخیر

 • احداث بوستان فرزانه
 • احداث بوستان بهمن
 • احداث بوستان فتاحی
 • احداث بوستان بعثت
 • احداث تقاتع غیر هم سطح در سطح منطقه 22
 • تکمیل بلوار غربی استادیوم آزادی
 • اجرای چندین پروژه اصلاحی در سطح منطقه22
 • اجرای مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین
 • احداث مجموعه فرهنگی خاقانی
 • احداث مدرسه خیریه مرحوم حاج تقی شاه علی
 • اجرای عملیات احداث دفتر مرکزی شرکت نیرو محرکه
 • احداث ساختمان اداری بهشت
 • احداث و تکمیل سرای محله فدک
 • احداث و تکمیل ساختمان سرای محله شهرک دریا
 • احداث شعب بانک دی
 • احداث شعب بانک صادرات
 • اجرای عملیات تخریب، گودبرداری و پایدارسازی پروژه شهدای بانک صادرات
 • اجرای اسکلت و سقف ها و دیوار های برشی پروژه شهدای بانک صادرات
 • تکمیل 1040واحد مسکن مهر شهر جدید پرند
 • اجرای عملیات تخریب و گود برداری و پایدار سازی پروژه ساختمان اداری نوبخت
 • اجرای عملیات احداث ساختمان اداری آرامش
 • اجرای عملیات ساختمان تجاری الف.واقع در زعفرانیه نبش خیابان الف