رتبه‌ها و گواهینامه‌ها

مشخصات گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی)

  • رتبه 3 رشته ساختمان و ابنیه
  • رتبه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات
  • رتبه 5 رشته راه و ترابری
  • رتبه 5 رشته نفت و گاز

گواهینامه ها

  • گواهینامه ISO9001
  • گواهینامه ISO18001
  • گواهینامه ISO14001
  • گواهینامه  عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  • گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران