درباره ما

شرکت مهندسی آبانگاه راه در سال 1381 با انگیزه ورود به صحنه فعالیت های عمرانی و با هدف مشارکت در سازندگی و آبادانی کشور و معرفی خود یه عنوان یکی از متولیان این امر، تلاش خود را آغاز نموده و تا کنون توانسته است به عنوان یک خدمتگزار با اتکا به مهندسین و پرسنل مجرب و کارآزموده خود و با استفاده از توانمندی های گسترده موجود در سطح کشور و همچنین بهره گیری از فن آوری ها و تجهیزات اجرایی، در خصوص اجرای انواع پروژه ها، در زمینه های مختلف  ابنیه،تاسیسات و راه سازی نقش فعال و رو به گسترشی را داخل کشور ایفا نماید.

 

برای نیل به اهداف، چشم انداز و ماموریت های زیر تعریف شده است :

 • اجرای به هنگام و مناسب پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی و شرایط قرارداد
 • جذب سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی در جهت توسعه سهم بازار و تقویت اعتبار شرکت
 • شناسایی دقیق خواسته های مشتریان و کارفرمایان و تامین نیاز آنها در تمامی مراحل طراحی، تامین مصالح و اجرای پروژه ها
 • بهره گیری از استاندارد ها، سیستم های مدیریتی و فناوریهای پیشرفته در جهت افزایش بهره وری
 • ایجاد سیستم مدیریت دانش با مستند سازی مناسب مدارک و سوابق پروژه ها به منظور بهبود برنامه ریزی پروژه های جدید و ارتقای دانش سازمانی
 • تلاش درجهت حفظ نیرو های سازمانی و افزایش و شکوفایی و توسعه همه جانبه منابع انسانی و مشارکت موثر آنها در فعالیت و اهداف کیفی شرکت به عنوان یکی از مهمترین اصول در جهت پایداری و توسعه سازمان
 • ابتکار و خلاقیت در صنعت ساختمان
 • تلاش در جهت ارتقاء کیفیت فنی ساختمان

 

اعضاء هیات مدیره

 • مدیر عامل : مهندس سعید وصالی
 • رئیس هیات مدیره : مهندس علیرضا جوفروش مقدم
 • نایب رئیس هیات مدیره : مجتبی برزگر
 • عضو هیات مدیره: مهندس پدرام زرپاک
 • عضو هیات مدیره: مهندس مهرداد کیانی