تماس با ما

شرکت ساختمانی آبانگاه راه

  • سعید وصالی (مدیر عامل)
  • آدرس: تهران، ستارخان، کاشانی پور، انتهای محرم نژاد، ۸ متری آریا، پلاک ۸
  • تلفن: ۴۴۲۵۱۴۹۵(۹۸۲۱+) – ۴۴۲۲۱۲۲۹(۹۸۲۱+)
  • فکس: ۴۴۲۳۴۹۱۵(۹۸۲۱+)